Obra nova construcció

La nostra característica fonamental és ser una empresa propera, de confiança, amb la filosofia de col·laborar a tot moment tant amb la Direcció facultativa com amb al client, en el desig de trobar conjuntament les millors solucions als varis problemes que pot generar una obra per arribar a la màxima qualitat constructiva, en el compliment de les Normatives Vigents tant de l'edificació com dels terminis de lliurament..