Arquitectes:
Enric Gil i Colomes
Jaume Ventura i Solans
promotors:
PROGESA, SA
Durada:
6 month
data
November 22, 2020
Carrer del Regent Mendieta, Barcelona

Carrer del Regent Mendieta, Barcelona

Biophilia és la idea que els humans posseïxen una tendència innata a seek connections with nature. Termes translats a la 'love de living things' en ancient Greek (philia = love of / inclination towards), i que es va utilitzar per German-born American psychoanalyst Erich Fromm a l'Anatomy of Human Destructiveness (1973), que descriu biophilia as “el passionate love of life i all that is alive.” L'última època va ser usada per American Biologist Edward O. Wilson a la seva feina Biophilia (1984), que proposava que la tendència de l'ésser humà enfocat a l'afiliació per a la natura i les altres experiències.

Design in Details

In design, we bring characteristics of the natural world in built spaces, such as water, greenery, and natural light, or elements like wood and stone. Encouraging l'ús de sistemes naturals i processaments per designar per exposar la naturalesa, i en torn, aquests designs approaches improve health and wellbeing. Aquests són els nombres de possibles beneficis, incloent-hi reduïdes heart rate variability i premeu rates, decreuen pressure de seguretat, i increïble activitat en les nostres nervoses systems, per a few.

Un temps, la nostra connexió al món natural divergeix en paral·lel amb technological developments. Advances in the 19th and 20th centuries fonamentalment changed how people interact with nature. Sheltered from the elements, we spent more and more time indoors. Tothom, majoritat de persones spend fins a 80-90% de les seves hores indoors, movint entre les homes i workplaces. A l'interior designers embrace biophilia.

[30m2]

bedroom

[22m2]

bathroom

[28m2]

workspace

[15m2]

kitchen area

Incredible Result

Establishing multi-sensory experiences, we can design interiors that resonate across ages and demographics. Aquests espais i espais connectats a la natura són provinents de inspirar-se, boost de la seva productivitat, i crear greater well-being. Beyond these benefits, by reducing stress and enhancing creativity, we can also expedite healing. In our increasingly urbanized cities, biophilia advocates a more humanistic approach to design. El resultat és biophilic interiors que celebra't com un live, work and learn with nature.

caCatalà