[ Obra nova construcció ]

Obra nova construcció

La nostra característica fonamental és ser una empresa propera, de confiança, amb la filosofia de col·laborar en tot moment tant amb la Direcció facultativa com amb el client, en el desig de trobar conjuntament les millors solucions als diversos problemes que pot generar una obra per arribar-hi a la màxima qualitat constructiva, en el compliment de les Normatives Vigents tant de l'edificació com dels terminis de lliurament.

caCatalà